Tuesday, 13 December 2011

LEMBARAN KERJA BAHAGIAN B (TAHUN 5)

SOALAN  BAHAGIAN  BSungai  P
Sungai  Q
Purata berat udang/g
700
1500
Bilangan spesies udang
4
7
                                                                                 
                                          Jadual 1

1. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang didapati dari satu penyiasatan  yang telah 
dibuat terhadap ikan-ikan dalam sungai P dan sungai Q pada suatu tempoh masa 
yang sama . 

a) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan  perbezaan keadaan 
ikan-ikan di Sungai P dan Sungai Q itu. 

 ……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                ( 1 markah )
 

b) Nyatakan satu pemerhatian lain yang mungkin untuk menyokong  inferens kamu di
    (a). 

 ……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                               ( 1 markah ) 

 c) Cadangkan satu hipotesis berdasarkan inferens kamu di (a). 

 ……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                             ( 1 markah )
 
 d) Nyatakan satu maklumat yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. 

 ……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                            ( 1 markah )
 
e) Berdasarkan maklumat di atas, buat satu hipotesis yang sesuai  tentang hubungan 
maklumat  ini dengan bilangan spesies udang  yang terdapat di dalam sungai. 

 …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                             ( 1 markah )
JAWAPAN  BAHAGIAN B
1. a.     Bilangan spesies udang di sungai P sedikit kerana sungai P lebih 
            kotor berbanding sungai Q.
   b.     saiz udang disungai P lebih kecil berbanding saiz udang di sungai
            Q.
  c.      Semakin bertambah kotor sungai semakin berkurang bilangan
           spesies ikan.
  d.      Tempoh penyiasatan
  e.     Semakin bertambah jenis tumbuhan air semakin bertambah
          bilangan spesies udang.

No comments:

Post a Comment