Sunday, 11 December 2011

LEMBARAN KERJA BAHAGIAN A (TAHUN 5)

SOALAN  BAHAGIAN  A         Buah X
          - halus 
         - ringan 
         -bercangkuk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Rajah 1 menunjukkan maklumat tentang sebahagian daripada sifat-sifat
buah P.  Apakah  agen  penyebaran bagi buah tersebut?
 A Air    
 B Angin     
 C Haiwan   
 D Mekanisme letupan    


       - Beranak
      - Berkaki empat
      - Berkepak dua
                                                                                                                                                                                                                     2.
 2.Haiwan yang manakah paling sesuai mewakili ciri-ciri di atas? 
 A Burung
 B Kelawar 
 C Lebah
 D Rama-rama


3. Antara sumber tenaga elektrik di bawah, yang manakah boleh mengubah
tenaga kinetik kepada tenaga elektrik? 
 A Dinamo 
 B Sel kering 
 C Sel suria 
 D Akumulator 


4. Antara berikut keadaan yang manakah yang akan menghasilkan bunyi?
A Mengembang 
B Mengecut 
C Bergetar
D Pegun 


5. Antara berikut yang manakah akan menukarkan kertas litmus biru ke   merah?
I    Cuka
II    Air sabun
III   Air garam 
IV   Ubat gigi
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D II dan IV sahaja 

                                    
6. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandirian spesies? 
 A Pengekalan zuriat haiwan dan tumbuhan. 
 B Hubungan makanan antara tumbuhan dan haiwan. 
 C Penyesuaian sifat pada hidupan untuk melindungi diri. 
 D Interaksi antara hidupan di persekitaran yang terhad sumber 
makanannya.7.  Antara alat-alat elektrik berikut yang manakah berfungsi melalui kesan
pemanasan?
     
     I    Pembakar roti 
    II    Televisyen
    III   Kipas elektrik 
    IV   Pengering rambut 
    A   I dan II sahaja
    B   I dan III sahaja
    C   II dan III sahaja
D   II dan IV sahaja 8. Antara berikut, yang manakah adalah bahan yang dikeluarkan oleh
gunung berapi semasa ianya meletup? 
 A Magma, debu dan gas 
 B Gas, batu–batan dan air 
 C Debu, gas dan batu-batan
 D Wap air, gas dan batu-batan 
        
                                                       
9. Dua batang paku besi telah dimasukkan ke dalam tabung uji X dan Y
seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2. Selepas seminggu, didapati paku
besi dalam tabung uji X berkarat manakala paku besi dalam tabung uji Y
tidak berkarat.  Ini menunjukkan pengaratan berlaku jika terdapat 
 A air 
 B udara 
 C air dan udara 
 D bahan pengering Peparu

Hidung
       
         Trakea
    
Kerongkong
                 W                                X                               Y                                     Z
                                                                     Rajah 3  
10. Rajah 3 menunjukkan organ-organ yang terlibat semasa proses bernafas.
Antara susunan berikut yang manakah menunjukkan laluan udara semasa
menghembus nafas ? 
  
 A W, X, Y, Z 
 B X, Y, Z, W 
 C W, Y, X, Z
D  X, Z, Y,W
                                                          

              Bahan
Pemerhatian
                 X
Melantun bila terkena lantai
                Y
Kalis air
                Z
Terapung di permukaan air
    
                                              


                                              
                                                                                    Rajah 4

11. Rajah 4 menunjukkan pemerhatian yang diperolehi daripada ujian yang
dijalankan ke atas tiga jenis bahan. Bahan yang manakah mungkin dipilih
untuk membuat tayar kereta? 
 A X dan Y sahaja 
 B X dan Z sahaja 
 C Y dan Z sahaja 
 D X, Y dan Z 


12. Mulut belon yang berisi udara diregangkan supaya udara keluar dengan
lajunya dan mengeluarkan bunyi.  Bagaimanakah bunyi ini terhasil? 
 A Perlanggaran udara 
 B Tiupan udara 
 C Getaran getah 
 D Geseran getah 

13. Tindakan air dan udara boleh menyebabkan proses yang menghasilkan
bahan berwarna perang pada bahan tertentu.  Antara keadaan berikut
yang manakah boleh terlibat dengan proses ini? 
 A Kerusi kayu di bawah pokok 
 B Meja plastik di taman bunga 
 C Dawai besi pagar sekolah 
 D Pasu tanah pokok bunga 


14. Antara penyataan berikut yang manakah menyatakan fungsi suis pada
suatu litar elektrik? 
 A Membekalkan tenaga elektrik 
 B Menyimpan tenaga elektrik 
 C Menyambung dan memutuskan litar 
 D Menjana tenaga elektrik 

JAWAPAN  BAHAGIAN A
1. C          2. B          3. A         4. D          5. B          6. C       7. A
8. D         9. B        10. B        11. B         12. B       13. B     14. A 

No comments:

Post a Comment