Wednesday, 16 November 2011

Menyiasat Alam Kehidupan--- Memelihara dan Memulihara Haiwan dan Tumbuhan

PETA  KONSEPCARA-CARA  PEMELIHARAAN  DAN  PEMULIHARAAN


1.  Mengadakan hutan simpan, taman rekreasi, taman negara.
2.  Pembalakan terpilih.
3.  Rancangan penanaman semula.
4.  Penguatkuasaan undang-undang.
5.  Mengadakan pusat pembiakan.

No comments:

Post a Comment